COUNTER STRIKE 2

Quick Rules

 • Platform: PC
 • Eliminiation type: Groups to Brackets
 • Inschrijvingen sluiten: 27/09 22h00 -> Start
 • Compo:

Timings:

 • – Detailonderverdeling binnenkort op homepage
 • Grof:
  • Vrijdag 27/09-22:00-Einde inschrijvingen
  • 22:00 Afspraken aan compodesk alle teamcaptains
  • Zondag 29/09-10:00-14:00 Finale in bijzijn van compoadmin + gestreamed op groot scherm in de bar!
 • 15:00 Prijsuitreiking
 • 16:00 Groepsfoto
PlaatsMinimum aantal TeamsPrijs
1e Pertinax eSports4 teams5x GAM-051 Gaming Chair
2e Quizteam Aguillera6 teams5x GAM-100 Keyboard
3e Pertinax eSports AC8 teams5x GAM-145 Mouse Wireless

ALGEMENE REGELS !!!!!!!!!!!!!!!!CS 2!!!!!!!!!!!!! TBD!!!!

1. COMPO VERLOOP

De CS:GO compo start in poules van maximum 4 teams. Elk team speelt een BO1 wedstrijd tegen alle teams in zijn poule. Het winnende team krijgt 3 punten, bij een draw krijgt elk team 1 punt en een verliezend team krijgt 0 punten. De eerste 2 teams in de poules stoten door naar de upper brackets, de onderste 1 à 2 teams krijgen nog een herkansing in de lower brackets. Tijdens de poule wedstrijden wordt er geen overtime gespeeld.

In de Bracket wordt er een BO3 gespeeld. In de third player groups daarentegen wordt er een BO1 gespeeld. Voor de finale wordt er ook een BO3 gespeeld met 1-0 voorsprong voor het team dat uit de upper bracket komt. In de bracket wedstrijden (zowel BO1 als BO3) wordt er telkens overtime gespeeld totdat er een winnaar is per map.

2. WEDSTRIJDVERLOOP

2.1. VOOR DE WEDSTRIJD

2.1.1. GAME VERSIE

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Counter-Strike: Global Offensive. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. GAMING SETUP

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team of speler.

2.1.3. SERVER BEPALING

Beide teams zullen een server met het bijhorende wachtwoord toegewezen krijgen via de compo admin, tenzij anders gecommuniceerd door de compo admin.

Je moet de volgende configuratie gebruiken om elke game te spelen:

2 teams voegen zich bij de server die aan hen is toegewezen.

De teamcaptains kunnen het RCON-wachtwoord “godmode” gebruiken om de volgende stappen te volgen:

 • Verander de map naar de_mirage (rcon changelevel de_mirage)
 • Laad de neptulan-configuratie (rcon exec neptulan.cfg)
 • Start een knife round op de_mirage (optioneel).
  De winnaar van deze knife round mag bepalen wie team A is.
  Start het bepalen van de map (Veto wordt uitgelegd onder ‘BEPALING VAN MAP & SIDE’).
 • Na het Veto moet de teamcaptain de map veranderen naar de eerste map van Team A (in een BO3) of de enkele gekozen map (in een BO1) (rcon changelevel ‘mapname’)
 • Laad de neptulan.cfg opnieuw op deze map. (rcon exec neptulan.cfg)
 • Hierna doen de teams nog een knife round om te beslissen welk team aan welke kant van de map zal starten.
  De winnaar van de knife round bepaalt aan welke kant ze willen starten en dat team zal ook aan de wedstrijd beginnen. (rcon mp_restartgame 1)

Als een speler disconnect voordat de eerste kill is gemaakt in de eerste ronde, wordt de wedstrijd op nieuw gestart. Als een speler disconnect nadat de eerste kill is gemaakt, kan de server aan het einde van de huidige ronde worden gepauzeerd (zie regel ‘2.2.8. PAUZES’) door een van de teams.

2.1.4. SPELER AANWEZIGHEID

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.5. SERVER PROBLEMEN

Alle problemen die ondervonden worden op de server (bv: verkeerde settings, lag, ..) dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admin.

2.2. TIJDENS DE WEDSTRIJD

2.2.1. SERVERS

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de Neptulan compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. PLAYER RECORDING

Het opnemen van de wedstrijden is toegelaten.

2.2.3. BEPALING VAN MAP & SIDE

BO1 Wedstrijden

Bij BO1 wedstrijden kunnen beide teams 3 maps elimineren. Het elimineren van maps dient in de global chat te gebeuren. De volgorde om maps te elimineren is ABABAB. Dit betekent dat beide teams elk om beurt een map mogen kiezen om te elimineren totdat er nog 1 map overblijft.

Hierbij is team A het team dat de extra knife ronde wint, de knife ronde wordt gespeeld op de map waarop de server momenteel staat. Zie 2.2.4 om te weten waar de knife rondes gespeeld dienen te worden.

Na het bepalen van de map dient de server op de correcte map geplaatst te worden. Indien dit niet lukt onder de teams dient Team A dit door te geven aan de compo admin.

Als de server op de correcte map staat wordt er hier nog 1 knife ronde gespeeld om te bepalen welk team welke side speelt. Het winnende team van de knife ronde bepaald de side die zij willen spelen.

BO3 Wedstrijden

Bij BO3 wedstrijden kunnen beide teams 2 maps elimineren. Het elimineren van maps dient in de global chat te gebeuren. De volgorde om maps te elimineren is A/B veto, A/B play en A/B veto. Dit betekent dat beide teams elk om beurt een map mogen kiezen om te elimineren, dan om de beurt een map kiezen om te spelen en dan om de beurt nog een map elimineren tot de laatste map die overblijft.

Hierbij is team A het team dat de extra knife ronde wint, de knife ronde wordt gespeeld op de map waarop de server momenteel staat. Zie 2.2.4 om te weten waar de knife rondes gespeeld dienen te worden.

Na het bepalen van de map dient de server op de correcte map geplaatst te worden. Indien dit niet lukt onder de teams dient Team A dit door te geven aan de compo admin.

Als de server op de correcte map staat wordt er hier nog 1 knife ronde gespeeld om te bepalen welk team welke side speelt. Het winnende team van de knife ronde bepaald de side die zij willen spelen.

2.2.4. KNIFE RONDES – DETAIL

Om discussies te voorkomen dienen de knife rondes op onderstaande plaatsen binnen de map gespeeld worden:

 • de_ancient: middle
 • de_dust2: middle
 • de_inferno: middle
 • de_mirage: A
 • de_nuke: outside
 • de_overpass: long
 • de_vertigo: middle

2.2.5. SPECTATORS

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin, Neptulan’s twitch als spectator de wedstrijd joinen.

2.2.6. CONNECTIE PROBLEMEN

Bij connectie problemen zal het spel opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen. Bij problemen kan het team een pauze inroepen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen. Indien het dus reeds 1 – 1 stond dan blijft deze stand behouden.

2.2.8. PAUZES

Elk team heeft recht op 2 pauzes (5 min max) tijdens elke wedstrijd. Per 2 overtime matches (12 rondes) krijgt elk team nog een extra pauze. Pauzes mogen enkel ingezet worden voor de start van een ronde (gedurende buy-time).

Teams mogen alleen maar verder spelen met de toestemming van het andere team

Gebruik:
Type het volgende in de console, om een pauze te activeren.
Pause = rcon mp_pause_match
Unpause = rcon mp_unpause_match

Illegaal gebruik:
DON’T USE = sv_pause
Als een team toch gebruik maakt van het sv_pause commando moeten zij 1 ronde surrenderen. (Zij moeten dit doen doordat heel het team “kill” in de console typt)

2.2.9. DRAWS

Poule wedstrijden

Bij wedstrijden in de poules wordt er geen overtime gespeeld. Bij een draw krijgt elk team 1 punt toegekend dat bij hun puntentotaal wordt opgeteld.

Bracket wedstrijden

Indien een wedstrijd eindigt met een gelijke (15-15) score zullen er extra rondes gespeeld worden om de winnaar te beslissen. Dit geldt voor elke van de 3 mogelijke wedstrijden in BO3 modus als in de wedstrijd in de BO1 modus.

Er worden 6 extra rondes gespeeld (MR3) in 2 helften. Men start tijdens de eerste helft van de verlengingen in hetzelfde team als het team waarin men de wedstrijd heeft beëindigd. Na 3 rondes wordt er gewisseld van team.

Bij aanvang van de verlengingen wordt de bank van iedere speler op 10.000$ gezet, bij aanvang van de 4de ronde gebeurt dit opnieuw. Het eerste team die 4 rondes wint, wint de wedstrijd. Indien een verlenging weer met gelijke stand eindigt, blijven er nieuwe verlengingen komen totdat er een winnend team is.

2.2.10. FINALE

De grand final wordt gespeeld als een BO3 wedstrijd. Dit betekent dat het eerste team dat 2 maps wint het winnende team is. Maps worden zoals bij de andere BO3 wedstrijden gespeeld en map picks gebeuren via het ABBA principe. Een knife ronde bepaald opnieuw welk team er Team A is.

Voor de grand final heeft het winnende team in de upper brackets een voorsprong van 1-0 ten opzichte van het team dat uit de lower brackets komt.

2.3. NA DE WEDSTRIJD

2.3.1. SCREENSHOTS

Het is verplicht om na de wedstrijd een screenshot te nemen van het resultaat.

2.3.2. BEPALING POULE WINNAARS

Nadat alle poule wedstrijden gespeeld zijn gaan de 2 teams die het meeste punten verzamelden door naar de upper brackets, de andere teams krijgen nog een herkansing in de lower brackets. Indien 2 teams evenveel punten behaalden wordt er gekeken naar het resultaat uit het onderlinge duel. Indien dit een draw was wordt er gekeken naar het totaal aantal gewonnen rondes en vervolgens naar het totaal aantal verloren rondes. Indien beide ook gelijk zijn zal de compo admin bepalen welk team de hogere ranking krijgt.

3. BEELDMATERIAAL

3.1. RECORDING

Elke speler mag zijn wedstrijd opnemen. Indien er disputen zijn, dient de speler deze recordings voor te leggen aan de compo admins. Indien een speler zijn recordings niet kan voorleggen zal de compo admin een beslissing nemen wat er zal gebeuren met dit team.

3.2. SCREENSHOTS

Op het einde van de wedstrijd dient elk team tevens minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.3. BROADCASTING

3.3.1. WEDSTRIJD

Neptulan houdt zich vrij om eventueel enkele/alle wedstrijden te streamen. De teams waarvan hun wedstrijd gestreamd wordt zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

3.3.2. PERSOONLIJK

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. SPELERS

4.1. TEAM AANMAKEN OP INTRANET

Bij de start van de volledige competitie dient het volledige team aangemaakt te zijn op de website. Enkel de spelers die in dit team zitten kunnen deelnemen aan de compo.

4.2. SPELER WISSELS/STANDINS

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan, enkel en alleen als een speler uit het team door overmacht niet kan spelen. De stand-in kan enkel invallen bij een wedstrijd vanaf het begin van de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd mag een stand-in dus niet invallen.

Stand-in’s dienen zich via het intranet aan te sluiten bij het team vooraleer ze voor dit team kunnen spelen.

4.3. TECHNISCHE PROBLEMEN MET SPELERS

Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden. Het team kan na het spelen van de ronde en voor de start van de volgende ronde een pauze in roepen (indien alle pauzes nog niet opgebruikt zijn)

5. CHEAT, HACKS EN ANDERE TOOLS

Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Het gebruik van speciale grafische effects, waaronder maar niet gelimiteerd tot Ambient Occlusion, 16b display, zijn ten strengste verboden.

Het gebruik van scripts is verboden, met uitzondering van volgende scripts: buy, toggle en demo scripts. Alle andere script, waaronder de omstreden jumpthrow script zijn verboden.

Het gebruik van In-Game overlays buiten de standaard overlays (zie hieronder) zijn ten strengste verboden:

 • net_graph 1/0
 • cl_showfps 0/1
 • cl_showpos 0/1
 • cl_showdemooverlay 1/-1

Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terug bezorgd te worden aan de organisatie.

6. SERVER SETTINGS

Freeze Time: 15 rounds
Round Time: 1 minuut 55 seconden
Regular Max Rounds: 15
Regular Start Money: $800
Overtime Max Rounds: 3
Overtime Start Money: $10.000

7. DISPUTEN

Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.


Copyright © Neptulan < 2023 >
Made with ♡ by and for gamers! 

 Alle gerelateerde inhoud, personages, namen en materialen die deel kunnen uitmaken van een bestaand werk, zijn het exclusieve eigendom van hun auteurs.

< W00P W00P >