Overwatch

 Laatste nieuwe weetjes
  • Vernieuwde website! --- Neptulan 5.0 coming! --- Nieuwe locatie: Jabbeke! --- Tickets binnenkort beschikbaar! ---

Overwatch

Quick Rules

  • Platform: PC
  • Match type: TBD
  • Elemination type: Double
  • Inschrijvingen sluiten: 02 nov 19.00 = Start Compo
  • Set up: 6V6
  • Map banns: http://owdraft.com/
  • Compo admin: Rude117
  • Teams needed: 4 teams

OW 1 - Corsair Harpoon + mm100
Timings

Zaterdag 02/11

19:00 Einde inschrijvingen = Start

—- Onderverdeling binnenkort op homepage

Zondag 03/11

09:00 Finale in bijzijn van compoadmin

16:00 Prijsuitreiking

17:00 Groepsfoto

Brackets online via toornament link hierboven, kom na je game de compodesk melden wat de uitslag was, bij betwisting, bewaar je print-screens van de uitslag!

Algemene Regels

Rules
1. Compo verloop
Alle matches worden in een 6vs6 gespeeld. Het winnende team gaat door naar de volgende ronde, de verliezer heeft nog een tweede kans en komt terecht in de lower bracket. Bij een tweede verlies is het team uitgeschakeld. De matches worden in een BO3 gespeeld. In de Finale zal de speler die uit de upper bracket komt 1 punt voordeel hebben.

De gewone matches worden in een BO3 gespeeld. In de Finale zal de speler die uit de upper bracket komt 1 punt voordeel hebben.

2. Wedstrijdverloop
2.1. Voor de wedstrijd
2.1.1. Game versie

Alle wedstrijden dienen gespeeld te worden in de laatste versie van Overwatch. Elke speler dient voor de match te controleren of zijn game up-to-date is.

2.1.2. Gaming setup

Elke speler dient ervoor te zorgen dat zijn setup volledig werkt voor het starten van de wedstrijd. Alle problemen die vooraf opgelost kunnen worden dienen dan ook voor de wedstrijd opgelost te worden. Connectie en hardware problemen die voorkomen hadden kunnen worden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot een diskwalificatie van het team.

2.1.3. Speler aanwezigheid

De wedstrijd kan pas starten als alle spelers van het team aanwezig zijn op de server. Elk team heeft maximum 15 minuten na de officiële start om aanwezig te zijn op de server.

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan het team gediskwalificeerd worden door een compo admin.

Het gebruik van stand-in’s is toegestaan. Meer info daarover vindt u verder in de regels.

2.1.4. problemen

Alle problemen die ondervonden worden dienen voor de start van de wedstrijd gemeld te worden aan de compo admins.

2.2. Tijdens de wedstrijd
2.2.1. Servers

Elke wedstrijd dient gespeeld te worden op een server opgezet door de compo admins. Het opzetten van een eigen server is niet toegestaan tenzij anders aangegeven door een compo admin.

2.2.2. Player recording

Het opnemen van de wedstrijden is niet verplicht.

2.2.3. Bepaling van map

Om de mappen die gespeeld zullen worden te bepalen zal er een coin toss gebeuren door de compo admin. De side waarop de coin land zal bepalen welk team eerst een map mag elimineren. Daarna mag elk team om beurt een map elimineren totdat er nog 3 over blijven. Deze 3 mappen zullen gespeeld worden. De verliezer van de coin toss mag de side bepalen op de eerste map.

2.2.4. Spectators

Er zijn geen toeschouwers/spectators toegelaten tijdens de wedstrijd. Enkel de compo admin mag als spectator de wedstrijd joinen.

Deze laatste zal met een duidelijke tag joinen waardoor de spelers niet verward kunnen zijn.

2.2.5. Problemen

Bij connectie problemen zal de speler opnieuw verbinding proberen te maken met de wedstrijd. Indien echter het opnieuw verbinden niet lukt zal een compo admin beslissen hoe de wedstrijd verder zal verlopen.

Reeds volledig gespeelde wedstrijden blijven zeker tellen.

2.2.6. Finales

In de finale zal er een BO3 gespeeld worden. Het team die uit de upper bracket komt heeft 1 punt in hun voordeel.

2.3. Na de wedstrijd
2.3.1. Screenshots & recording

Elk team is verplicht om na elke ronde minstens 1 screenshot van het resultaat te nemen. Deze screenshots moeten op aanvraag voorgelegd kunnen worden aan de compo admins.

3. Beeldmateriaal
3.1. Screenshots
Op het einde van de wedstrijd dient elk team minstens 1 screenshot van het eindresultaat te nemen en te bezorgen aan de compo admins.

3.2. Broadcasting
3.2.1. Wedstrijd

De organisatie staat vrij om eventueel zelf broadcasting van de wedstrijden te voorzien. Indien dit zal gebeuren zullen de spelers hiervan op de hoogte gesteld worden.

3.2.2. Persoonlijk

Elke speler mag zelf zijn eigen wedstrijd broadcasten. Daarbij dient wel een delay van minstens 90 seconden gehanteerd te worden.

4. Spelers
4.1. Inschrijven op neptulan.be
Voor het sluiten van de inschrijvingen dient elke team ingeschreven te zijn op het intranet, teams kunnen zich niet meer inschrijven na de sluiting van de inschrijvingen op het neptulan systeem. Teams kunnen voor de lan wel reeds al starten met inschrijven.

4.2. Spelers wisselen/Stand-in’s
Het gebruik van stand-in’s is enkel toegelaten als deze op de lan aanwezig zijn. Dit moet worden gecommuniceert met de compo-admin

4.3. Technische problemen met spelers
Indien er tijdens de wedstrijd technische problemen zijn met één of meerdere spelers (bv: disconnect), dient de speler met problemen zo snel mogelijk opnieuw met de server te verbinden.

De speler dient meteen zijn eigen team opnieuw te joinen. Bij het joinen van het verkeerde team verliest de speler de wedstrijd voor zijn team.

Indien de speler buiten de warm-up tijd disconnect kan deze logischerwijze niet meer meedoen in deze ronde.

5. Cheat, hacks en andere tools
Het is ten strengste verboden om gelijk welke externe tool, zowel hard- als softwarematig, te gebruiken die het normaal spelverloop verhindert of verbeterd voor eender welke speler. Hieronder horen onder andere wallhacks, aimhacks, e.d. Het is tevens verboden om fouten in de maps te gebruiken voor uw eigen voordeel. Indien iemand op heterdaad betrapt wordt zal de wedstrijd automatisch een forfait zijn voor het bevoordeelde team. Indien iemand na een wedstrijd of zelfs na het evenement betrapt wordt zal dit team gediskwalificeerd worden en zullen de scores aangepast worden. Tevens dienen alle prijzen terugbezorgd te worden aan de organisatie.

6. Server settings
6.1. Match Settings
Rule set: Competitive
High bandwidth: On
Game mode: BO3
Map rotation: Single map
Return to lobby:

Payload & Point Capture: na een mirror match
Control: na een match

Hero selection limit: 1 per team (Alle heroes zijn toegelaten)
Disable kill cam: On

Beschikbare maps: Alle

Algemene regels:
Bij een gelijke stand in Assault, Hybrid of Escort zal een vaste BO1 Control map gespeeld worden. De winnaar van deze ronde zal de gelijke stand in zijn voordeel beslechten.

6.2. Custom Match Settings
6.2.1. Maps

Alle maps worden disabled, behalve de gekozen map.

6.2.2. Hero Options

Hero selection limit: 1 per team (Alle heroes zijn momenteel toegelaten)

Role selection limit: None
Allow Hero Switching: On
Respawn as random hero: Off
6.2.3. Heroes

Alle heroes staat op “on”.

6.2.4. Gameplay Options

High bandwidth: On
Skirmish only: Off
Control game mode format: Best of 5
Health modifier: 100%
Damage modifier: 100%
Healing modifier: 100%
Ultimate charge rate modifier: 100%
Respawn time modifier: 100%
Ability cooldown modifier: 100%
Disable skins: Off
Disable health bars: Off
Disable kill cam: On
Disable kill feed: Off
Headshots only: Off

6.2.5. Team Options

Team balancing: Off
When balancing occurs: After a mirror match

7. Disputen
Ten alle tijden heeft de compo admin het laatste woord bij eventuele disputen. De compo admin zal telkens alle opmerkingen/bewijsmaterialen bestuderen en daaruit een, in zijn ogen, oordeelkundig besluit maken.

*Rules kunnen eventueel nog gewijzigd worden voor aanvang van het evenement. Bij wijzigingen zullen teamcaptains op de hoogte gebracht worden.

Spring naar toolbar